دلیل نامگذاری ویندوز 10

ویندوز 95 ممکن است یکی از دلایل نامگذاری ویندوز 10 باشد !

با توجه به نام گذاری منطقی از ویندوز 7 و بعد از آن نام گذاری ویندوز 8 ، باور عموم بر معرفی ویندوز 9 بود ، باوری که هرگز محقق نشد و مایکروسافت در دو روز گذشته ویندوز 10 را با امکانات بسیار جالب معرفی کرد ، حال ببینیم علت ...

متن کامل »