دلیل نامگذاری ویندوز 10

ویندوز ۹۵ ممکن است یکی از دلایل نامگذاری ویندوز ۱۰ باشد !

با توجه به نام گذاری منطقی از ویندوز ۷ و بعد از آن نام گذاری ویندوز ۸ ، باور عموم بر معرفی ویندوز ۹ بود ، باوری که هرگز محقق نشد و مایکروسافت در دو روز گذشته ویندوز ۱۰ را با امکانات بسیار جالب معرفی کرد ، حال ببینیم علت ...

متن کامل »