دکتر میگوئل نیکوللیس

این یک تخیل نیست : دانشمندان موفق به اتصال چند مغز به یکدیگر و ساخت یک ابر مغز قدرتمند شدند !

بله عنوان مطلب را درست خوانده‌اید ! موضوعی که شاید اگر تا همین چند ساعت پیش هم به ما می گفتند انتظار داشتیم آن را در فیلم های علمی تخیلی ببینیم ، اکنون در دنیای واقعی به حقیقت مبدل شده است.بر اساس گزارشی که در نشریه‌ی Nature منتشر شده است ...

متن کامل »