دیوار یخی

ساخت دیوارهای عظیم یخی برای جلوگیری از نشت آب‌های زیرزمینی آلوده به مواد خطرناک هسته‌ای به دریا در ژاپن

سال گذشته همین روزها بود که طرحی از سوی کارشناسان ژاپنی برای جلوگیری از نشت آب‌های زیرزمینی آلوده به مواد خطرناک هسته‌ای به دریا مطرح شد. این طرح ساخت یک دیوار بزرگ یخی در اطراف سازه‌های هسته‌ای فوکوشیما بود تا با انجماد چنین آب‌هایی از ورود آن‌ها به دریا جلوگیری ...

متن کامل »