دیوایس تست تنفس

شناسایی ۱۶ بیماری مختلف از جمله سرطان دستگاه با تست تنفس

شناسایی 16 بیماری مختلف

شناسایی ۱۶ بیماری مختلف و نیز بیماری سرطان از طریق تست ساده تنفس امکان‌پذیر شد و این موفقیت به پزشکان و بیماران کمک می‌کند تا بیماری را در مراحل ابتدایی تشخیص دهند.

متن کامل »