راهکاری هایی برای ترک عادت های بد

ویژگی های یک لیست روزانه موفق؛ نوشتن مواردی که نباید انجام دهید!

لیست روزانه

همه ما نوشتن لیست روزانه یا To-Do List را دوست داریم و برای ساماندهی امور و کار ها از آن استفاده می‌کنیم. مواردی در برنامه ریزی های ما وجود دارند که ریتم کار را بسیار کند نموده و ما را از رسیدن به اهداف اصلی باز می‌دارند. در این نوشته ...

متن کامل »