ربات فراری

ربات روسی باز هم دردسرساز شد؛ این بار شرکت در تجمع انتخاباتی !

ربات روسی

پروموبوت را به خاطر دارید ؟ بله همان ربات روسی که چندی پیش از آزمایشگاه فرار کرد و سرتیتر رسانه های جهان شد را می گوییم. این ربات بازیگوش حالا در یک تجمع انتخاباتی شرکت کرده و توسط پلیس دستگیر شده است !

متن کامل »