رده بندی جهانی اینترنت

جدیدترین رده بندی جهانی اینترنت اعلام شد؛ فکر می‌کنید ایران چندم باشد؟

رده بندی جهانی اینترنت

اتحادیه بین‌المللی مخابرات به تازگی آماری از وضعیت اینترنت در سراسر جهان منتشر کرد و بر این اساس مشخص شد که بیشتر از 50 درصد مردم جهان تا پایان سال جاری نیز به اینترنت دسترسی نخواهند داشت. جدیدترین رده بندی جهانی اینترنت که توسط این اتحادیه منتشر شد. اما فکر ...

متن کامل »