رسپبری پای 3

پشتیبانی اندروید از رسپبری پای ۳ به‌زودی میسر خواهد شد

پشتیبانی اندروید از رسپبری پای 3 به‌زودی میسر خواهد شد

شاید بهترین خبر برای طرفداران پر و پا قرص رسپبری پای، پشتیبانی اندروید از رسپبری پای ۳ باشد. اندروید را به‌زودی می‌توانید به‌صورت رسمی بر روی رسپبری پای ۳ تجربه کنید. با ما همراه باشید.

متن کامل »