رصد خانه چاندرا

شکار نخستين کسوف فراخورشيدي توسط رصدخانه اشعه ایکس چاندرا

 اخترشناسان با استفاده از رصدخانه اشعه ایکس چاندرا موفق به مشاهده گذر یک سیاره فراخورشیدی از مقابل ستاره والد شدند.سیستم ستاره‌یی HD189733 در فاصله 63 سال نوری از زمین واقع شده است.

متن کامل »