رفع ایراد گوگل کروم

چند راهکار کاربردی برای رفع کندی و افزایش سرعت گوگل کروم

اگر شما هم از کاربران مرورگر گوگل کروم باشید، حتما متوجه شده اید که پس از مدتی استفاده از این نرم افزار، عملکر آن ظعیف شده و مشکلاتی همچون کندی سرعت و یا قفل کردن را به دنبال دارد.البته این موضوعی است که تنها مختص گوگل کروم نبوده و تقریبا ...

متن کامل »