رمزارز

رئیس جمهور السالوادور در پی رسمیت بخشیدن به معاملات بیت کوین در این کشور!

رئیس جمهور السالوادور

السالوادور می‌تواند نخستین کشوری باشد که معاملات بیت کوین – Bitcoin را رسمی و قانونی می‌کند. دولت لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس قانون‌گذاری کشور ارائه داده است.

متن کامل »