روز Black Friday

جمعه سیاه یا Black Friday چه روزی است و در آمریکا چه خبر است ؟!

اگر از کاربران خارج از ایران سایت گجت نیوز باشید قطعا با واژه Black Friday یا جمعه سیاه آشنا هستید. اما اگر از کاربران داخل ایران بوده و با این واژه آشنا نیستید در این پست درباره این روز صحبت خواهیم کرد و اینکه چه تبعاتی بر روی بازار خواهد ...

متن کامل »