رکورد بازدید

موزيک ويديوي معروف گنگنام استایل از مرز 2 ميليارد بازديد در يوتيوب گذشت !

شايد روزي که يوتيوب تاسيس شد هيچ کس تصورش را نمي کرد يک ويديو در اين رسانه آنلاين ، 2 ميليارد بازديد شود ! اما اين رکوردي است که اکنون موزيک ويديوي معروف ( PSY ) گنگنام استایل آن را به ثبت رسانده است.

متن کامل »