ریزسیستمهای الکترونیکی

وقتی سوسک های حمام امدادگر می شوند !

احتمالا در آینده از سوسک های حمام مجهز به فناوریهای نوین به عنوان تیم های جستجو و نجات استفاده خواهد شد.سوسکهای حمامی که به ریزسیستمهای الکترونیکی مجهز می شوند قابلیت تشخیص منبع صوتی را دارند. این قابلیت به واسطه پالسهای الکتریکی شکل می گیرد که به شاخکهای سوسک منتقل می ...

متن کامل »