زیر

تلاش انسان براي بهره وري از انرژي خورشيدي زير سطح دريا

  نيروي دريايي امريکا در حال تحقيق و امکان سنجي بهره از انرژي خورشيدي در زير سطح دريا است. بنا بر نتايج تحقيقي که اخيراً توسط محققان اين سازمان صورت گرفته است، پرتوهاي خورشيدي زير سطح آب به حد کافي براي اين منظور توان دارند تا از آن‌ها در تأمين ...

متن کامل »