ساخت ربات

ربات خود را در خانه ساخته و آن را با حرکات دست کنترل کنید !

کمپانی ZeroUI از محصول یا شاید بهتر باشد بگوییم، مکانیزم رباتیکی با نام Ziro در نمایشگاه CES 2016 رونمایی کرده که شما را قادر می سازد ربات خود را در خانه ساخته و آن را با وسیله یک دست کش مخصوص از راه دور کنترل کنید.

متن کامل »