سازمان امنیت ملی

سازمان امنیت ملی آمریکا ۵۰ هزار شبکه کامپیوتری را برای جاسوسی آلوده کرده است

هر روز خبرهای جالب تر و البته خطرناک تری از سازمان امنیت ملی آمریکا به گوش میرسد. تازه ترین آنها که به واسطه درز اطلاعات توسط اسنودن منتشر شده، خبر آلوده کردن پنجاه هزار شبکه کامپیوتری توسط NSA در سراسر دنیاست. شبکه های کوچک و بزرگی جهت جمع آوری اطلاعات ...

متن کامل »