ساعت سازی سوئیسی

موزه Spiralling طرحی برای ساعت سازی سوئیسی

تولید کننده ساعت معروف سوئیسی به نام Audemars Piguet گروه بیگ را به عنوان طراحان برای گسترش مقر خود در نزدیکی شهر Le Chenit انتخاب کردند. طراحی شامل موزه با فضاهای گالری، کار و خوش آمد گویی است.

متن کامل »