سایانوژن

مایکروسافت از خیر سرمایه گذاری در Cyanogen گذشت

مدتی پیش در خبرها داشتیم که مایکروسافت علاقمند به سرمایه گذاری در سیانوژن است.اما اکنون بلومبرگ خبر داده که ظاهرا مایکروسافت از خیر سرمایه گذاری در Cyanogen گذشته است.

متن کامل »