ستاره مرده

سیاه چاله ها مردگان کیهانی را زنده می‌کنند!

سیاه چاله ها مردگان کیهانی را زنده می‌کنند!

مردگان کیهانی لقبی است که ستاره شناسان برای برخی ستاره‌ها که به پایان عمر خود رسیده‌اند، استفاده می‌کنند؛ در همین رابطه جالب است بدانیم که برخی سیاه چاله ها توانایی زنده کردن این اجرام نابودشده را دارند!

متن کامل »

کالبد شکافی ستارگان مرده برای مطالعه امکان وجود حیات در آن سوی منظومه شمسی

 دانشمندان مدعی‌اند می‌توان از یک ستاره مرده برای مطالعه امکان وجود حیات در آن سوی منظومه شمسی بهره برد.در حالی که هر روز به فهرست سیارات واقع در آن سوی منظومه شمسی افزوده می‌شود، دانشمندان علاقه‌مند به امکان کشف حیات در این اجرام آسمانی هستند.

متن کامل »