سرقت کامیون ال جی

کامیون حاوی ۲۲۵۰۰ دستگاه اسمارت فون ال جی G2 به ارزش ۱۴ میلیون دلار به سرقت رفت !

حدود ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی در Gary ایندیانا، راننده یک کامیون برای استراحتی کوتاه توقف کرده و کامیون را رها می کند. هنگامی که باز میگردد متوجه می شود که کامیون وی دزیده شده است. اما وی چه چیزی حمل می کرده؟

متن کامل »