سرنشین

ماشين بدون راننده گوگل 482 هزار کيلومتر را به سلامت طي کرد

مدتي است شرکت گوگل در حال تست خودرو بدون راننده خود در خيابان هاي ايالات متحده است و ظاهرا اين خودرو چيزي فراتر از انظار عمل کرده چراکه پس از طي مسافتي بالغ بر 482 هزار کيلومتر هيچ گونه تصادفي نداشته است!در ادامه با متن کامل اين خبر با ما ...

متن کامل »