سرنشین

ماشین بدون راننده گوگل ۴۸۲ هزار کیلومتر را به سلامت طی کرد

مدتی است شرکت گوگل در حال تست خودرو بدون راننده خود در خیابان های ایالات متحده است و ظاهرا این خودرو چیزی فراتر از انظار عمل کرده چراکه پس از طی مسافتی بالغ بر ۴۸۲ هزار کیلومتر هیچ گونه تصادفی نداشته است!در ادامه با متن کامل این خبر با ما ...

متن کامل »