سفر به اقیانوس با فناوری واقعیت مجازی

سفر مجازی به اقیانوس با هدف آشنایی با پدیده اسیدی شدن آبها

سفر مجازی به اقیانوس

برای نخستین بار در جهان، امکان سفر مجازی به اقیانوس با استفاده از فناوری واقعیت مجازی فراهم شد. محققان دانشگاه استنفورد این پروژه تحقیقاتی را با هدف آشنایی کاربران با پدیده اسیدی شدن اقیانوس‌های زمین راه اندازی کردند.

متن کامل »