سپر دفاعی خورشید

کشفیات فضاپیمای وویجر همچنان شگفتی ساز است

کشفیات فضاپیمای وویجر

کشفیات فضاپیمای وویجر همچنان برای علاقمندان و اخترشناسان هیجان انگیز است. فضاپیمای وویجر ۱ هم اکنون دورترین ساخته دست بشر به حساب می‌آید که در واقع یک کاوشگر فضایی بی‌سرنشین و در حال سفر در فضای بین ستاره ای است.

متن کامل »