سیستم واقعیت مجازی HTC Vive

سفر مجازی به اقیانوس با هدف آشنایی با پدیده اسیدی شدن آبها

سفر مجازی به اقیانوس

برای نخستین بار در جهان، امکان سفر مجازی به اقیانوس با استفاده از فناوری واقعیت مجازی فراهم شد. محققان دانشگاه استنفورد این پروژه تحقیقاتی را با هدف آشنایی کاربران با پدیده اسیدی شدن اقیانوس‌های زمین راه اندازی کردند.

متن کامل »