سینوفسکی

استعفاي ناگهاني استيو سينوفسکي مدير بخش ويندوز مايکروسافت

استیو سینوفسکی فرد اول ویندوز، کسی که شاید تاثیر گذارترین شخص در تحولات بزرگ ویندوز ۸ بوده، مايکروسافت را ترک کرد.اين خبري بود که امروز تيتر اول تمامي خبر گزاري هاي فن آوري جهان بود.هنوز دليل قطعي اين تصميم از سوي وي مشخص نشدهن است اما سینوفسکی در نامه اي ...

متن کامل »