شبیه ساز کامپیوتری

ایلان ماسک: ما احتمالا در یک شبیه ساز کامپیوتری زندگی می‌کنیم

شبیه ساز

یکی از مسائلی که همواره نظر دانشمندان را به خود جلب کرده، شبیه سازی و دنیایی است که می‌توان در دنیای دیگری ساخت. همین امر گویا ذهن ایلان ماسک را به خود مشغول کرده است و گویا موسس کمپانی تسلا به این عقیده رسیده که ما در یک دنیای شبیه ...

متن کامل »