شرکت هواپیمایی جنت

از شرکت هواپیمایی جنت و پروازهای مخفیانه آن چه می‌دانید؟

شرکت هواپیمایی جنت

بدون شک شرکت‌ها و سازمان‌های بسیاری از کشورهای مختلف برای انجام برخی از فعالیت‌های سری، از وسایل و خطوط مخفی استفاده می‌کنند. دولت آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. هواپیمایی که در تصویر مشاهده می‌کنید، به شرکت هواپیمایی جنت (Janet Airlines) تعلق دارد و پروازهای جداگانه آن از فرودگاه‌های تجاری آمریکا، ...

متن کامل »