شکل ظاهری فضایی ها

تماشا کنید: موجودات فضایی چه شکلی هستند؟ (دوبله فارسی گجت نیوز)

ما همیشه کنجکاویم تا در خصوص شکل ظاهری موجودات فضایی اطلاعاتی را کسب کنیم. به عقیده بسیاری از دانشمندان، به جز کره زمین در جایی از دریای بیکران هستی موجوداتی هوشمند در حال زندگی هستند، ولیکن فاصله زیاد آن‌ها با ما باعث شده تا هیچگاه با یکدیگر برخوردی نداشته باشیم.

متن کامل »