ضرورت هدفمند شدن حمایت از مطبوعات

معاونت علمی،فن آوری رئیس جمهور:ضرورت حمایت از رسانه های مجازی

    معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد:ضرورت هدفمند شدن حمایت‌های معاونت علمی ریاست جمهوری از مطبوعات و رسانه‌های مجازی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، روابط عمومی را آیینه‌ای از تلاش‌های هر دستگاه و سازمان‌های اجرائی کشور دانست.

متن کامل »