طراحی نژاد انسان

آیا طراحی نژاد و ساختار ژنتیکی انسان از سوی بیگانگان صورت گرفته است؟

طراحی نژاد و ساختار ژنتیکی انسان

آیا این احتمال وجود دارد که طراحی نژاد و ساختار ژنتیکی انسان ، توسط گونه‌ای از موجودات فرازمینی صورت گرفته باشد؟ این بدان معناست که قدم نهادن موجودات هوشمندی با نام انسان بر روی کره زمین، حاصل یک فرآیند پیچیده و فوق پیشرفته توسط بیگانگان فضایی بوده است! در یک ...

متن کامل »