طرح مفهومی اینترنت

یک نابغه بلژیکی که اینترنت را ۱۰۰ سال پیش ایده پردازی کرده بود !

افرادی حتی قبل از شروع قرن ۲۰ مشغول اختراع راه هایی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات بوده اند. پاول اوتله (Paul Otlet) یکی از آنها بوده.بله این نابغه بلژیکی ، طرح مفهومی اینترنت را ۱۰۰ سال پیش ترسیم کرده بود!در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »