طول عمر کوتوله های قرمز

عجیب‌ترین مکان‌هایی که ستاره شناسان در آنها به دنبال حیات بیگانه هستند

حیات بیگانه

یکی از مهیج‌ترین و جذاب‌ترین پژوهش‌های چند دهه‌ی گذشته‌ی بشر، جستجوی حیات بیگانه در کائنات بوده است. دانشمندان، مکان‌های عجیبی را برای کاوش حیات هوشمند فرازمینی کاوش می‌کنند.

متن کامل »