عذرخواهی یوبی سافت

باگ های متعدد Assassin’s Creed Unity یوبی سافت را وادار به عذرخواهی رسمی کرد

از همان روز های اول انتشار بازی Assassin’s Creed Unity از سوی یوبی سافت بود که موج شکایات کاربران از باگ های متعدد بازی به راه افتاد.در همین راستا این کمپانی بازی سازی به منظور رفع مشکلات پچ های رفع باگ خود را برای این بازی عرضه کرد تا بخشی ...

متن کامل »