عملکرد مالی گوگل

گزارش عملکرد مالی گوگل در ۳ ماهه سوم ۲۰۱۴

سه ماهه سوم سال نیز به پایان رسید و حالا وقت آن رسیده که شرکت‌ها به مرور کارنامه مالی خود را در اختیار بازار قرار دهند. گوگل نیز نتیجه درآمدهای خود برای سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ را منتشر کرده که نشان از رشد درآمدهای این شرکت در یک سال ...

متن کامل »