عینک هوشمند بای افراد کم بینا

عینک هوشمند برای افراد کم بینا طراحی شد !

مدتی است که طراحی عینک های هوشمند توسط شرکت های مختلف آغاز شده اما عینک برای افراد کم بینا یک مورد جدید و خارق العاده است .نمونه اولیه این مدل از عینک هوشمند توسط محققان انگلیسی برا افراد کم بینا و یا با دید محدود طراحی شده که از طریق ...

متن کامل »