غیر فعال سازی پیامکهای تبلیغاتی

برای لغو پیامکهای تبلیغاتی به ۱۹۵ شکایت کنید

لغو پیامکهای تبلیغاتی

چند ماه پیش سرویس یکپارچه لغو پیامکهای تبلیغاتی برای تمام اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی شد اما همچنان مشترکان موبایل معتقدند که از طریق این سرویس نیز امکان لغو پیامکهای ناخواسته وجود ندارد.

متن کامل »