فضانوردان ایستگاه فضایی

با نزدیک شدن یک زباله فضایی ساکنین ایستگاه فضایی در خارج ايستگاه پناه گرفتند

    همزمان با عبور یک تکه زباله فضایی از نزدیک ایستگاه بین المللی فضایی، ساکنان این ایستگاه برای مدتی کوتاه در کپسول های اضطراری پناه گرفتند. این تکه که بخش جداشده از یک موشک روسی بود، روز جمعه مورد شناسایی قرار گرفت، زمانی که دیگر برای جابه جا کردن ...

متن کامل »