فلس و پر دایناسور

کشف فسیلی که تصور ما نسب به دایناسور ها را تغییر می دهد : اکثر دایناسور ها پر داشته اند !

نتايج يک پژوهش نشان داده است که سطح پوست تمام دايناسورها با پر پوشيده شده بود يا اين ظرفيت را داشت که پر داشته باشد.در پي کشف يک فسيل ۱۵۰ ميليون ساله در سيبري مشخص شد که داشتن پر بين دايناسورها بسيار گسترده‌تر از چيزي بود که قبلا تصور مي‌شد.

متن کامل »