فلکس

معرفي دو اولترابوک و يک کامپيوتر بدون کيس از سري Flex لنوو

لنوو امروز محصولاتی را معرفی کرده که همگی مثل یوگای اول بدنی منعطف دارند. دو تای اول لپتاپ (اولترابوک) هستند و نام شان Flex 14 و Flex 15 است. البته آنها مثل یوگا تا ۳۶۰ درجه نمی چرخند و روی مرز ۳۰۰ درجه متوقف می شوند. یعنی امکان استفاده از ...

متن کامل »