فناوری نانو چاپ

موفقیت شرکت Imprints در تولید حسگرهای لمسی با فناوری نانو چاپ

 یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نانوچاپ با استفاده از فناوری نانوچاپ موفق به ساخت حسگر لمسی شده است. یکی از مزایای این روش، هزینه کم و امکان طراحی‌های متنوع است.

متن کامل »