فیس بوک پس از مرگ

حتی پس از مرگ هم می توانید صفحه فیس بوک خود را مدیریت کنید !

شاید نتوانید دوستان فیس بوکی خود را پس از مرگ همراه خود داشته باشید، اما همچنان قادر خواهید بود که از کامنت های توهین آمیز آنها و دیگر افراد در صفحه‌تان جلوگیری کنید و در عین حال یاد خود را نیز زنده نگه دارید.

متن کامل »