قاب عکس دیجیتالی

قاب عکس دیجیتالی Aura تصاویر شما را قبل از نمایش، سانسور می‌کند!

قاب عکس دیجیتالی Aura تصاویر شما را قبل از نمایش، سانسور می‌کند

ما در دوره‌ای عجیب زندگی می‌کنیم؛ جایی که عکس‌های بسیاری گرفته شده اما به ندرت دیده می‌شوند. این تصاویر، معمولا یا در دوربین های عکاسی گرفتار شده و یا در کامپیوترها مخفی و به دست فراموشی سپرده می‌شوند. قاب عکس دیجیتالی Aura با هدف بازگشت این عکس‌ها به زندگی ما ...

متن کامل »