ماشین کم مصرف

ساخت خودرویی که در هر ۳۳۰۰ کیلومتر تنها یک لیتر سوخت مصرف می کند !

امروزه میزان مصرف سوخت یک خودرو یکی از مهمترین فاکتور های خریداران برای انتخاب یک خودرو به حساب می آید و کمپانی های خودروسازی بیشترین تلاش خود را برای کاهش میزان مصرف سوخت خودرو می کنند.حال خودرویی وجود دارد که توسط دانشجویان کالج La Joliverie در نانت فرانسه طراحی و ...

متن کامل »