ماه نزدیک به زمین

تماشا کنید : اگر ماه ۳۸۴ هزار کیلومتر به زمین نزدیک تر بود چه می شد؟

اگرماه نیز همانند ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله‌ی ۳۷۰ کیلومتری از زمین قرار داشت، شاهد چه منظره‌ای در آسمان بودیم؟  مسلما رصد چنین پدیده‌ای هیجان‌انگیز است، اما پیامد رویارویی زمین و ماه چندان مسالمت‌آمیز نخواهد بود.

متن کامل »