ماه نزدیک به زمین

تماشا کنيد : اگر ماه 384 هزار کيلومتر به زمين نزديک تر بود چه مي شد؟

اگرماه نیز همانند ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله‌ی 370 کیلومتری از زمین قرار داشت، شاهد چه منظره‌ای در آسمان بودیم؟  مسلما رصد چنین پدیده‌ای هیجان‌انگیز است، اما پیامد رویارویی زمین و ماه چندان مسالمت‌آمیز نخواهد بود.

متن کامل »