مداد شمعی

ذوب شدن مداد شمعی را به صورت ماکرو تماشا کنید

ذوب شدن مداد شمعی

همه چیز در زاویه نزدیک و بسیار بزرگ (Macro) زیبا و جذاب به نظر می‌رسد. در این ویدیو مداد رنگی‌های شمعی به وسیله شعله آتش ذوب شده و به صورت رنگ‌های زیبا جاری می‌شوند و این اتفاق به صورت ماکرو فیلمبرداری شده است. مدادهای شمعی حتی در این شرایط هم ...

متن کامل »