مدل AM-RB 001

استون مارتین و ردبول از ساخت ابرماشین مدل AM-RB 001 پرده برداشتند

مدل AM-RB 001

استون مارتین و ردبول یک مدل در اندازه‌ی کامل از ابرخودروی مدل AM-RB 001 را ماه گذشته در Grand Prix موناکو و در پشت درهای بسته برای برخی از صاحبنظران این عرصه، به‌ نمایش درآوردند. گفته می‌شود این خودرو در تابستان 2018 به‌ بازار عرضه خواهد شد.

متن کامل »