مدیریت نشانی مکان محور

فروشگاه های اینترنتی و الکترونیکی باید نماد اعتماد دریافت کنند

فروشگاه های اینترنتی

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران اعلام کرد که فعالیت‌های فروشگاه های اینترنتی و الکترونیکی ساماندهی خواهد شد و از این پس تمامی فروشگاه های مجازی باید از شرکت ملی پست مجوز و نماد اعتماد دریافت کنند.

متن کامل »