مشاهده رفتار مرورگر

این وب سایت اعتیادآور تمام فعالیت‌ مرورگر شما را کنترل می‌کند

ردیابی فعالیت های مرورگر

وب به عنوان مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخه و کاربرد دنیای وسیع اینترنت، بدون مرورگر، بی‌معنی است و گشت و گذار در آن و مشاهده میلیون‌ها وب‌سایت موجود بدون استفاده از یک مرورگر میسر نمی‌شود. البته، این نرم افزاری که دسترسی شما را به وب فراهم می‌کند، از ریز به ریز ...

متن کامل »