مشخصات جی فلکس 2

مقایسه ال جی جی فلکس ۲ با جی فلکس و جی ۳

ال‌جی در کنفرانس CES نسخه جدید تلفن خمیده خود را معرفی کرد . کمپانی ال جی ، جی فلکس ۲ را نسبت به جی فلکس کامل تر کرده و ما در جی فلکس ۲ شاهد تغییرات بسیاری بوده ایم . با ما همراه باشید تا این تغییرات را بررسی کنیم .

متن کامل »